O projektu

Projekt poteka v organizaciji Zasebnega vrtca Zarja in Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Do projekta Jezik: moj, tvoj, naš je prišlo zaradi potrebe po omogočanju enakopravne dostopnosti do knjižnih zbirk in gradiva v maternem jeziku za Neslovence. V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik (tedaj še Matični knjižnici Kamnik) smo za dokument o nabavni politiki pripravili demografsko analizo, da bi ugotovili potrebe prebivalstva po vsebini knjižničnih zbirk. V tej analizi smo ugotovili, da je veliko število občanov Neslovencev. V Zasebni vrtec Zarja je vključenih lepo število otrok Neslovencev, katerih starši prosijo za nasvete glede knjižne in jezikovne vzgoje.  Zato smo se odločili, da bomo skupaj izvedli projekt, s katerim bomo, preko različnih vsebin in dogodkov spodbujali medkulturni dialog.

Namen projekta vzdrževanje knjižne zbirke v jezikih števično bolj zastopanih skupin priseljencev v Sloveniji, ozaveščanje rabe jezika, spodbujanje bralne kulture, širjenje strokovnega znanja o neslovenskem gradivu ter dogodki, s katerimi promoviramo to gradivo ter medkulturnost. Negovanje in vzdrževanje jezikovne diverzitete je podlaga za socialno kohezijo ter demokratično in suvereno državljanstvo posameznika. 

Osnovna načela in cilji projekta Jezik: moj, tvoj, naš so torej:
•    Pridobivanje ustreznega knjižnega gradiva za otroke in odrasle v različnih jezikih jezikovne diverzitete srednje Evrope.
•    Vzpostavljanje interkulturnega dialoga z ustreznimi institucijami v drugih jezikovnih okoljih.
•    Organizacija dogodkov za spodbujanje interkulturnosti in jezikovnega opolnomočenja posameznika.
•    Izvajanje aktivnosti za krepitev jezikovnih in bralnih kompetenc posameznika, družine, občana, državljana…
•    Utrjevanje zavedanja o pomembnosti uporabe maternega in drugih jezikov.

V okviru projekta se izvajajo tudi različni kulturni dogodki, ki jih organizatorja projekta pripravljata v sodelovanju z različnimi kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki. Preko kulturnih dogodkov spodbujamo medsebojno poznavanje, sodelovanje in spoštovanje med pripradniki različnih narodnih, jezikovnih in kulturnih skupin, ki sobivajo v našem lokalnem okolju.

 

Medkulturna zbirka

Medkulturna knjižna zbirka, ki je svoje domovanje našla v pritličju Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, uporabnikom prinaša knjižnično gradivo v albanskem, bosanskem, srbskem, makedonskem in hrvaškem jeziku. Zbirka, ki šteje skoraj 1.400 enot gradiva, vsebuje ok. 250 enot strokovnega gradiva, skoraj 800 enot leposlovja in preko 300 enot gradiva za otroke in mladino. Velik del zbirke je nastal s pomočjo velikodušnih donacij tujih diplomatskih predstavništev v Republiki Sloveniji. Gradivo so prispevala veleposlaništva Republike Kosovo, Republike Srbije in Republike Makedonije. Pomemben del gradiva je za zbirko podaril priznani bosansko-slovenski pesnik Josip Osti.

Odprtja zbirke, ki je potekala 31. marca 2015, so se udeležili številni ugledni gostje: ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar, podžupan občine Kamnik g. Igor Žavbi, konzulka z Veleposlaništva Republike Bosne in Hercegovine ga.  Azra Popović, veleposlanik Republike Albanije g. Pëllumb Qazimi in ga. Alma Bejtullahu z Veleposlaništva Republike Kosovo. 

 

Tečaj slovenščine za tujce

V okviru projekta v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik potekajo tudi brezplačni tečaji slovenskega jezika za tujce, ki jih knjižnica organizira vse od leta 2011. Tečaja, ki poteka v več skupinah, ki se tedensko zbirajo na izobraževanjih, se vsako leto udeleži nekaj deset uporabnikov. Tečaji potekajo v času šolskega leta dvakrat tedensko po eno uro.

S tečaji bi radi omogočili priseljencem, da bi lažje razvijali svojo sporazumevalno zmožnost v slovenščini. Zato se jezika učijo v rabi, skozi simulacijo najrazličnejših govornih položajev na katere naleti govorec slovenskega jezika. Na samem tečaju je pozornost enakomerno usmerjena vsem jezikovnim spretnostim, govorjenju, branju, pisanju in poslušanju. Pri poučevanju pa se uporabljajo učbeniki, ki jih priporoča Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Ker tečaji potekajo v zaključenih skupinah, se je nanje potrebno predhodno prijaviti.

 

Nekaj novic iz življenja projekta Jezik: moj, tvoj, naš...