PREDBRALNA ZNAČKA VERONIKIN ZAKLAD

 V devetem letu predbralne značke Veronikin zaklad bomo brali od 17. septembra 2016 do 2. aprila 2017.Otrok mora za osvojitev priznanja skupaj s starši opraviti 4 naloge:

- prebrati eno pravljico (ljudsko, klasično ali sodobno pravljico),
- se naučiti eno pesmico,
- pregledati in predstaviti eno poučno knjigo in
- skupaj s starši vsaj enkrat obiskati knjižnico in si izposoditi knjige.


Od mentorjev predbralne značke se pričakuje, da v skupini pripravijo kotiček predbralne značke, motivirajo starše in otroke za sodelovanje pri predbralni znački in v knjižnico pošljejo vsaj en foto utrinek poteka predbralne značke v skupini v vrtcu. Foto utrinke posredujejo na maja.rajh@kam.sik.si.

Pri predbralni znački lahko sodelujejo otroci, ki so stari od 3 do 6 let in so člani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, saj si do 18. leta starosti vse knjižnično gradivo lahko izposojajo brezplačno.

Vsi sodelujoči otroci prejmejo priznanje za osvojeno predbralno značko in mentorji potrdilo o mentorstvu, letos prvič v e-obliki.

Otroci, ki niso vključeni v vrtec, lahko predbralno značko skupaj s starši opravljajo v knjižnici. Več informacij na sabina.zore@kam.sik.si

Program predbralne značke 2016/2017
Prijavnica za skupine (vrtcec)
Prijavnica za posameznike (otrok ni vključen v vrtec)
Vrtec na obisku

Zloženka o predbralni znački za starše

VZGOJA BRALCA

Družinsko branje ni načrtna, temveč spontana oblika spodbujanja branja. Če imajo starši sami pozitiven odnos do branja, bodo spodbujali bralne navade svojih otrok zelo spontano in bodo svojim otrokom znali približati knjigo. Uspešno spodbujanje razvoja bralnih navad je povezano s kvalitetnim in otrokom primernim izborom knjižnega in neknjižnega gradiva.

Ko izbiramo knjigo za otroka, moramo biti pozorni na to, da ustreza otrokovi starosti in njegovim razvojnim sposobnostim, njegovim interesom in potrebam tako po estetskem doživljanju kot po potrebi po zabavi in sprostitvi ob knjigi.

Pomemben del kvalitetne knjige za predšolskega otroka je kvalitetna ilustracija, ki prispeva k spodbujanju branja, hkrati pa budi otrokovo zanimanje za njegovo lastno likovno ustvarjalnost. Kvalitetna ilustracija mora biti vezana na besedilo, hkrati pa mora upoštevati starost otroka, ki mu je ilustracija namenjena. Dobra ilustracija pomeni tudi to, da otroci z njeno pomočjo lažje in bolj poglobljeno razumejo besedilo.

Izposojajte si knjige kvalitetnih slovenskih ilustratorjev: Marlenke Stupice, Marije Lucije Stupice, Ančke Gošnik Godec, Marjance Jemec Božič, Lile Prap, Jelke Reichman, Maše Kozjek, Mojce Osojnik, Petra Škerla, Gorazda Vahna, Zvonka Čoha, Suzane Bricelj, Alenke Sottler...

DO 3.LETA

Otrokom do 3. leta starosti so namenjene knjige z malo preprostega besedila, ki mu približajo različne pojme in situacije iz njegovega vsakdanjika. Njihova glavna značilnost je, da poleg poučnega elementa vključujejo tudi element igre: igralne knjige, preproste slikanice, kartonke, leporello, ter spodbujevalne slikanice.


 

OD 3.LETA NAPREJ

Malčkom po navadi ponudimo slikanice ali ilustrirane knjige za otroke s sodobno umetno ali ljudsko pravljico, realistične zgodbe za otroke, ki že obravnavajo nekatere problemske teme, otroško poezijo in dramatiko. Lahko tudi daljša besedila, ki jih otroku beremo v nadaljevanju (različne zbirke pravljic).

 

 

OD 5. LETA NAPREJ

  

Otroku v tem obdobju lahko ponudimo vsebinsko in jezikovno zahtevnejšo literatur oz daljšimi teksti. Sem sodijo poučne knjige, ki lahko služijo za pogovor o določeni temi ali za razlago pojmov. Posebej primerne so tudi poučno leposlovne slikanice in knjige, ki obravnavajo poučne teme s pomočjo leposlovnega besedila.

Starši, ki svojemu otroku berejo in pripovedujejo pravljice, morajo imeti do otroka in do pravljice spoštljiv odnos. Le tako bodo zgodbe zvenele v vsej svoji čudežni razsežnosti. Otrok tako ob pripovedovanju ne doživi samo vsebine pravljice, temveč tudi starša, ki mu pripoveduje in bere.

Vir: BEREMO skupaj : priročnik za spodbujanje branja. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003.