»Kadar knjižnice vzpostavijo povezave za izmenjavo informacij, idej, storitev in strokovnegaznanja, s tem obogatijo celotno knjižnično dejavnost. Rezultat je manjše podvajanje storitev,združevanje virov za boljši učinek in izboljšanje vseh storitev v skupnosti.

Knjižnica naj se poveže tudi z drugimi organizacijami v lokalni skupnosti, na primer s šolami in kulturnimi ustanovami, kot so muzeji, galerije in arhivi, s programom za opismenjevanje ter z drugimi programi in inštitucijami, ki pripomorejo k boljšim storitvam.« (povzeto po IFLA/UNESCO standardih za splošne knjižnice, 2002, str. 30-31)

Na pobudo Foto kluba Kamnik smo oblikovali novo premično zbirko gradiva, v katerega je zajeto že obstoječe gradivo članov Foto kluba Kamnik in novo gradivo, za katerega je poskrbela Matična Knjižnica Kamnik. Člani so v petih letih svojega delovanja pridobivali različno strokovno literaturo s področja fotografije, katero bi želeli približati tako članom kot tudi drugim fotografskih navdušencem.

V knjižnici menimo, da takšna oblika sodelovanja močno krepi socialno dimenzijo knjižnice in utrjuje njeno vlogo v lokalnem okolju. Pomembnost dela s premično zbirko je predvsem v tem, da se knjižnična dejavnost prepleta z drugimi znanji in strokovnimi področji v tem primeru s fotografijo.

Literatura bo lahko dostopna vsem našim uporabnikom in našim članom, evidenco izposoje pa bomo vodili preko vzajemne baze Cobiss. V primeru naročila za izposojo, bo gradivo dostavljeno v roku enega dneva v MKK, kjer si ga bodo člani lahko sposodili.