Bibliopedagoške dejavnosti

Bibliopedagoške dejavnosti

25. september 2014 2579 Ales

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo«

Projekt pripravlja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju z delovno skupino, ki vključuje predstavnike Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL, Zavoda RS za šolstvo, Združenja splošnih knjižnic, Sekcije šolskih knjižnic pri ZBDS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev. Projekt izvajajo splošne knjižnice v sodelovanju s slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. Projekt je namenjen vzpodbujanju bralne kulture in informacijske pismenosti osnovnošolcev ter srednješolcev, hkrati pa je posebna oblika sodelovanja in povezovanja šolske in splošne knjižnice.

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja;
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V knjižnico povabimo sedmošolce ter dijake prvega letnika srednje šole iz občin Kamnik in Komenda. Učence seznanimo z delom knjižnice in njeno ureditvijo ter opozorimo na koristnost in pomen branja. Pripravimo jim zanimiv program, kjer izvajamo različne dejavnosti vezane na knjigo, kulturno dediščino ter domoznanstvo. Predstavimo jim izbor kakovostnih knjig slovenskih in tujih avtorjev, ki so primerne njihovi starosti.
Kontakt: Barbara Petrušić


Bibliopedagoške dejavnosti za vrtce in osnovne šole
Vsako leto pripravimo program informacijskega opismenovanja v sodelovanju s šolami in vrtci.
Naročila in informacije za OŠ: Barbara Petrušić
Naročila in informacije za vrtce: Sabina Zore

 

Pravljični kovček
Knjižničarka s kovčkom, polnim domišljije in pravljic, obišče vrtec ali prvi razred devetletke.
Organiziramo po dogovoru za oddaljene vrtce. Za ostale polna cena 70,00 EUR.
Naročila in informacije: Sabina Zore 

Število ogledov (2579)/Komentarji ()

Tagi: