POSLANSTVO

Smo središče bralne in informacijske kulture, znanja, sprostitve in druženja na kamniško – komendskem območju.  Imamo odprt in lahko dostopen prostor za intelektualno in osebnostno razvijanje, kjer uporabniki najdejo želene informacije, gradivo, vire in skupne trenutke s podobno in različno mislečimi ljudmi. Z našimi storitvami pomagamo pri premostitvi socialne izključenosti in ovir.

Dvigujemo kulturni nivo in ljudem bogatimo njihov vsakdan s široko ponudbo gradiva, prireditev in storitev. Smo varuhi tradicije in knjižnične kulturne dediščine. Do uporabnikov smo empatični, prijazni in jim vedno prisluhnemo. Nudimo celodneven in brezplačen dostop do gradiva in virov. Spodbujamo branje in skrbimo za informacijsko opismenjevanje. Usmerjeni smo k različnim ciljnim skupinam vseh generacij in poznamo bralne interese posameznikov.

Z različnimi dejavnostmi in dogodki promoviramo našo ponudbo in kulturne užitke in s tem privabljamo potencialne uporabnike. Z drugimi kulturnimi ustanovami sodelujemo pri skupnih projektih, se medsebojno obveščamo in si svetujemo. Z lokalno skupnostjo in ustanovitelji dobro sodelujemo.

Smo dodana vrednost okolju in vsak vloženi evro štirikratno povrnemo. Smo kolektiv, ki v prihodnost gleda z optimizmom. Različnost posameznikov tvori uspešen team, ki nudi tisto, kar ljudje potrebujejo in pričakujejo od sodobne knjižnice. Smo odgovorni, zanesljivi in učinkoviti bibliotekarji, informatorji, svetovalci in organizatorji. Združujemo izkušnje starejših in ideje mladih. Imamo dobre odnose in se spoštujemo. Sodelavci se vseskozi izobražujemo in smo usmerjeni v razvoj.

 Strateški načrt Matične knjižnice Kamnik 2013 - 2018

VIZIJA

Smo inovativna knjižnica, ki se odziva na spremembe v lokalnem okolju. Predvidevamo tudi prihodnje potrebe uporabnikov in za te potrebe razvijamo svojo ponudbo. Vsem generacijam nudimo sodobne storitve