Skoči do osrednje vsebine Tečaji slovenskega jezika | Slovenian language courses | Курси словенської мови

Tečaji slovenskega jezika | Slovenian language courses | Курси словенської мови

Tečaji slovenskega jezika | Slovenian language courses | Курси словенської мови

1966
Tečaji slovenskega jezika | Slovenian language courses | Курси словенської мови

SLO

V okviru projekta Jezik: moj, tvoj, vaš v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik potekajo brezplačni tečaji slovenskega jezika za tujce. Knjižnica jih organizira vse od leta 2011. Tečaj se izvaja vsak teden in poteka v več skupinah od sredine septembra do konca maja. S tečajem bi radi omogočili priseljencem, da bi lažje razvijali svojo sporazumevalno zmožnost v slovenščini. Zato se jezika učijo v rabi, skozi simulacijo najrazličnejših govornih položajev na katere naleti govorec slovenskega jezika, hkrati se seznanjajo tudi s slovensko kulturo.

Na tečaju je pozornost enakomerno usmerjena vsem jezikovnim spretnostim, govorjenju, branju, pisanju in poslušanju. Pri poučevanju se uporabljajo učbeniki, ki jih priporoča Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter različni didaktični pripomočki, ki jih učiteljica pripravi sama.

Ker tečaji potekajo v zaključenih skupinah, se je nanje potrebno predhodno prijaviti.

ENG

Within the framework of the Language: mine, yours, yours project (Jezik: Jezik: moj, tvoj, vaš), the France Balantič Kamnik Public Library is organising free Slovenian language courses for foreigners. The course is held every week and takes place in several groups from mid-September to the end of May. We would like to make it easier for immigrants to develop their ability to communicate in Slovene. Therefore, they learn the language in use, through the simulation of various speaking situations encountered by a speaker of Slovene, and at the same time they learn about Slovene culture.

The course focuses equally on all language skills, speaking, reading, writing and listening. The course is taught using textbooks recommended by the Centre for Slovene as a Second/Foreign Language and various didactic aids prepared by the teacher.

As the courses are held in closed groups, it is necessary to register in advance.

UKR

У рамках проекту "Мова: моя, твоя, твоя" бібліотека ім. Францети Балантич Камнік організовує безкоштовні курси словенської мови для іноземців. Курс проводиться щотижня у кількох групах з середини вересня до кінця травня. Ми хотіли б полегшити іммігрантам розвиток їхньої здатності спілкуватися словенською мовою. Таким чином, вони вивчають мову, яка використовується, шляхом моделювання різних мовленнєвих ситуацій, з якими стикається носій словенської мови, і водночас знайомляться зі словенською культурою.

Курс однаковою мірою фокусується на всіх мовних навичках: розмовній мові, читанні, письмі та аудіюванні. У навчанні використовуються підручники, рекомендовані Центром словенської мови як другої та іноземної, а також різноманітні дидактичні посібники, підготовлені викладачем.

Оскільки курси проводяться у закритих групах, необхідно попередньо зареєструватися.

SRB | HR | CG | BiH

U okviru projekta Jezik: moj, tvoj, vaš u Biblioteki Franceta Balantiča Kamnik organiziramo besplatne tečaje slovenskog jezika za strance. Bibiloteka ji organizira od godine 2011. Tečaj se izvodi svaki tjedan i odvija se u nekoliko grupa,  od sredine septembra do kraja maja. Izvajanjem takvih tečaja omogučujemo imigrantima , da lakše razvijaju svoje mogučnosti sporazumjevanja u slovenskom jeziku. Novog jezika se uče kroz upotrebu, kroz simulaciju različitih govornih položaja na koje nailazi govornik slovenskog jezika. U isto vrijeme se upoznaju sa slovenskom kulturom. 

Na tečaju se jednaka pažnja posvečuje svim jezičnim vještinama: govor, čitanje, pisanje i slušanje. U nastavi se koriste udžbenici po preporuci Centra za slovenski jezik kao drugi strani jezik te razna didaktička pomagala koja priprema sama učiteljica.

Tečajevi se održavaju u zaključenim grupama i stoga je potrebna predhodna prijava.


 

Kontaktna oseba / Contact and information:

  • Erika Poljanšek, 040 346 605,  erikaserko@yahoo.com.

Število ogledov (1966)/Komentarji ()

Tagi:

x

Obratovalni čas

  letni poletni
Ponedeljek 09:00-19:00 13:00-19:00
Torek 09:00-19:00 13:00-19:00
Sreda 09:00-19:00 13:00-19:00
Četrtek 09:00-19:00 09:00-15:00
Petek 09:00-19:00 09:00-15:00
Sobota 08:00-13:00 zaprto

(Poletni obratovalni čas od 1. julija do 31. avgusta)

  letni poletni
Ponedeljek 09:00-15:00 13:00-19:00
Torek 09:00-15:00 13:00-19:00
Sreda 13:00-19:00 zaprto
Četrtek 13:00-19:00 zaprto
Petek 13:00-19:00 09:00-15:00
Sobota 08:00-13:00 zaprto

(Poletni obratovalni čas od 1. julija do 31. avgusta)

Ponedeljek 14.00-19.00
Torek 14.00-19.00
Sreda zaprto
Četrtek 9.00-15.00
Petek zaprto
Sobota zaprto

  Letni Poletni
Ponedeljek zaprto zaprto
Torek zaprto zaprto
Sreda 14.00-19.00 13.00-19.00
Četrtek zaprto zaprto
Petek 14.00-19.00 zaprto
Sobota zaprto zaprto

Kontakt

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Ljubljanska cesta 1
1241 Kamnik
E-naslov: mkk@kam.sik.si
Tel.: +386 1 831 12 17 (PON-PET: 9.00-19.00), SOB (8.00-13.00)
        
POMEMBNO: Elektronska pošta ni namenjena rezervacijam gradiva ali podaljševanju roka izposoje za izposojeno gradivo. Za te storitve uporabite spletno aplikacijo Moja knjižnica ali pokličite na navedeno telefonsko številko v času odprtosti knjižnice.

Matična št.: 5543452
Davčna št.: 20620586
TRR: SI56 01100-6000059096 (Banka Slovenije, podračun UJP) - št. velja od 1. 12. 2017.
PIC: 914651025
Akronim: SIKKAM
Več podatkov

Povezave

Facebook