Cenik je del Pravilnika o poslovanju, ki ga je sprejel Svet Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik dne 8. 1. 2019. Cenik velja od 15. 1. 2019 dalje.

Natisni:
- Cenik (pdf)
- Price list (pdf)

Knjižnični cenik storitev

Članarina  
Člani do 18. leta starosti, brezposelni, prejemniki denarne socialne pomoči, člani DBL, člani MDI Kamnik brezplačno
Člani Društva upokojencev Kamnik in Društva upokojencev Komenda 4,00 EUR
Študenti in upokojenci 8,35 EUR
Člani Študentskega kluba Kamnik 2,35 EUR
Odrasli 15,00 EUR
Pravne osebe - zunanje ustanove 35,00 EUR

 

 

Izkaznice  
Izgubljena ali poškodovana 5,00 EUR
Nova izkaznica zaradi spremembe podatkov 5,00 EUR

 

 

 

 

Obveščanje o rezerviranem gradivu  
Realizirano po telefonu / na enoto 0,80 EUR
Ne prevzeto naročeno in rezervirano gradivo / enoto  0.50 EUR
Realizirano po e-pošti brezplačno

 

 

 

 

Zamudnina za knjižno gradivo  
Knjižno gradivo / na enoto 0,25 EUR
Serijske publikacije 0,20 EUR
 Igrača / komplet  0,50 EUR
Medknjižnična 0,30 EUR
   

 

 

 

 

Opomini  
1. opomin 0,50 EUR
2. opomin 0,80 EUR
3. opomin pred izterjavo 1,80 EUR
Izterjava denarnega dolga prek pooblaščene agencije 5,00 EUR
Opomini za medknjižnično izposojo 0,50 EUR
   

 

 

 

 

Izgubljeno ali poškodovano knjižno gradivo  
Leposlovne knjige 30,00 EUR
Strokovne knjige 40,00 EUR
Slikanice 15,00 EUR
Zemljevidi 6,25 EUR
Serijske publikacije 6,25 EUR
Stroški opreme nadomestnega gradiva 5,00 EUR
 Igrače - izgubljene ali povsem uničene  nabavna cena + strošek obdelave
 Igrače - poškodba ali izguba dela igrače / kos  3,00 EUR
 Igrače  - poškodovana zaščitna škatla oz. vrečka igrače / kos  1,50 EUR
 Igrače - strošek obdelave igrače  5,00 EUR
   

 

 

 

 

Medknjižnična izposoja  
Izposoja gradiva iz drugih knjižnic 8,00 EUR
Nakup kopij iz drugih knjižnic cena dobavitelja +2,10 EUR
Izposoja gradiva drugim knjižnicam 8,00 EUR
Prodaja kopij drugim knjižnicam cena kopij po ceniku + 2,10 EUR

 

 

 

 

Fotokopiranje ( Fotokopiramo le lastno gradivo.)  
A4 0,10 EUR
A3 0,20 EUR
Obojestransko fotokopiranje 0,15 EUR
Barvno fotokopiranje A 4 1,00 EUR
 Barvno fotokopiranje A3  1,25 EUR
Računalniški izpis A4 / črno-beli 0,20 EUR
Računalniški izpis A4 / barvni 1,25 EUR
Enostransko skeniranje dokumenta 0,20 EUR
Obojestransko skeniranje dokumenta 0,25 EUR

 

 

 

 

Neknjižno gradivo  
Uničena oprema (nalepka, zaščitna nitka) 1,65 EUR
Uničena škatla 1,25 EUR
 DVD, CD-romi, BLU-RAY  
Zamudnina na dan / na enoto 0,50 EUR
Izgubljeno ali uničeno gradivo 20,00 EUR
Zgoščenke  
Zamudnina na dan/ na enoto 0,25 EUR
Zamudnina za jezikovne tečaje na dan/na enoto (jezikovni tečaj se šteje kot 1 enota) 0,65 EUR
Izgubljena ali uničena avdiokaseta 8,35 EUR
Izgubljena ali uničena zgoščenka 20,00 EUR

 

 

 

 

Drugo  
Odpisane knjige  1,00 EUR
Odpisane knjige večje vrednosti  5,00 EUR
Najem dvorane 4 ure  70,00 EUR
 Najem dvorane - vsaka nadaljnja ura  20,00 EUR
Najem pravljične sobe do 4 ure 30,00 EUR
Vrečka za gradivo  2,00 EUR
Izdelava zapisa za bibliografijo  16,00 EUR
Izvedba rojstnodnevne zabave (do 12 otrok)

 90,00 EUR

 Izvedba rojstnodnevne zabave (do 20 otrok)  130,00 EUR
Pribor za hrano, pogostitev s sokovi  15,00 EUR
   
   
 Vračanje gradiva iz drugih enot  0,50 EUR / izvod

 

 

 

CENIK POTUJOČE KNJIŽNICE KAMNIK-DOMŽALE

 

Zamudnina
 Enota knjižnega gradiva  0,50 EUR
 Enota neknjižnega gradiva  0,50 EUR
 Opomini
 1. opomin  0,20 EUR
 2. opomin  0,50 EUR
 3. opomin - izterjava  1,00 EUR
 Tiskanje
 Računalniški izpis, tiskanje A4 (Opomba: tiskamo samo lastno gradivo)  0,10 EUR
 Odškodnine  
 Stroški opreme nadomestnega gradiva  4,50 EUR
 Poškodovana nalepka  1,00 EUR
 Nadomestilo za poškodovano ali izgubljeno gradivo  Po pravilniku posamezne knjižnice.
 Nadomestna škatla za neknjižno gradivo  1,00 EUR
 Drugo
 Nadomestna članska izkaznica  4,00 EUR
 Poškodovana računalniška oprema  strošek popravila
 Izpis transakcij  1,00 EUR